Program żłobka

Żłobek Wojszycka Akademia Talentów otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00. Nasza placówka pracuje cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 2 maja, piątku po Bożym Ciele oraz przerwy wakacyjnej w dwóch pierwszych tygodniach sierpnia.

Przyjmujemy dzieci od 1 roku  do 3 lat. Nabór trwa cały rok i jest uzależniony od wolnych miejsc. Nasza placówka jest przeznaczona na maksymalnie 30 dzieci.

W ramach czesnego oferujemy:
  • sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach zbliżonych do domowych;
  • opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną;
  • zajęcia zabawowe z elementami edukacji;
  • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych form ekspresji twórczej;
  • zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne uwzględniające rozwój psychomotoryczny;
  • gimnastykę ogólnorozwojową  - ćwiczenia mające na celu kształtowanie oraz wyrabianie nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała;
  • gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci;
  • bajkoterapię;
  • opiekę prywatnego pogotowia medycznego.