Nadzór nad placówką

Nadzór nad placówką

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Sekretariat
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
III piętro, pok. 347
tel. +48 71 777 77 60
faks +48 71 777 79 94
e-mail: wzd@um.wroc.pl