Kadra

Naszą kadrę tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. To zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą, przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

Kadrę przedszkola tworzą: dyrektor przedszkola, wykwalifikowani nauczyciele, logopeda, instruktorzy zajęć: muzyczno-rytmicznych, języka angielskiego, tanecznych, judo oraz mini-tenisa.
Pani Barbara Dereniowska

Dyrektor i właściciel Przedszkola Niepublicznego oraz Żłobka Wojszycka Akademia Talentów, nauczycielka wychowania przedszkolnego.Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne, oraz zarządzanie i organizacja w oświacie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Jestem osobą otwartą i życzliwą, cechuje mnie poczucie humoru oraz wesołe usposobienie. Moim celem było stworzenie miejsca, w którym wszyscy będą się dobrze czuli, w równym stopniu dzieci i ich rodzice, oraz Panie , które pracują z maluchami. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji - robię to od 2013 roku. Prywatnie jestem mamą dwóch uroczych dziewczynek.

Izabela Galusińska- nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie "Rybek".

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od 2017 roku pracuję w Wojszyckiej Akademii Talentów. Swoją karierę zawodową rozpczoczełam od pracy na stanowisku opiekunki w żłobku a od września 2019 roku objęłam stanowisko nauczycielki wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi daje mi wiele radości, czuję się spełniona zawodowo. Prywatnie jestem mamą 10-letniej Weroniki.

Magdalena Filipak- asystent nauczyciela w grupie "Rybek".

Jestem absolwentką Politechniki Wrocławkiej, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska.Pracowałam z dziećmi podczas praktyk na instruktora wokalnego, gdzie prowadziłam zajęcia dla najmłodszych w formie wolontariatu, pracując z dziećmi z rodzin zastępczych- tam odkryłam swoje powołanie. Obecnie rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje poprzez różne kursy :Gry i zabawy ruchowe, Integracja sensomotoryczna w praktyce, Eksperymenty- nauka czy magia?. Jestem osobą kreatywną, zakochaną w świecie muzyki, sztuki i kultury. Lubię różnorodność świata i jej odkrywanie.

Justyna Chutko- nauczycielka wychowania przedszkolnego w grupie "Sówek".

Katarzyna Zaremba- asystent nauczyciela w grupie "Sówek".

Jestem absolwentką studiów licencjackich w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Opolskim na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Od wielu lat pracowałam z dziećmi w różnym wieku jako opiekunka, a teraz mam szczęście pracować w zawodzie. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji. Cechuje mnie sumienność, cierpliwość i pracowitość.


Współpracują z nami:

Logopeda Małgorzata Kowalczykiewicz

- ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i jako logopeda ze specjalizacją z zakresu neurologopedii potrafi pomóc dzieciom w poprawnym wysławianiu się. Na stronie internetowej

www.rehabilitacja-logopedia.pl/malgorzata-kowalczykiewicz.html

można dowiedzieć się więcej o naszym specjaliście.

Anglista, Nauczyciel Rytmiki, Instruktor tańca, Instruktor tenisa ziemnego, Instruktor Judo.