Cennik


  • Opieka od 7:00 do 15:00 - 450 zł
  • Opieka od 7:00 do 17:00 - 600 zł
  • Opieka ponad czas przewidziany w umowie- 50 zł każda rozpoczęta godzina
  • Dla rodzeństwa oferujemy 10 % rabat.
Całodzienne wyżywienie jest za dodatkową opłatą, która wynosi 18 zł/dzień.

Przy zapisie pobieramy jednorazową opłatę wpisową w wysokości 500 zł. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z usług przedszkola lub nie przystąpienia do umowy. Wpłata wpisowego oznacza akceptację regulaminu i postanowień umowy.

Wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe: 15 1090 2486 0000 0001 2174 1854.

Czesne za dany miesiąc należy opłacać z góry. Przy opłacie czesnego w pierwszym miesiącu należy uiścić opłatę za wyżywienie (dzienna stawka - 16 zł), która będzie odpisana za każdy zgłoszony dzień nieobecności dziecka. W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka, opłaty z tytułu wyżywienia odliczone zostaną w kolejnym miesiącu. Po przyjęciu dziecka do Przedszkola Rodzice co roku uiszczają opłatę na ubezpieczenie oraz podręczniki.